Drobečková navigace

Úvod > Likvidace azbestu > Sanace objektů

Sanace objektů

Sanační práce

Sanace jsou všechny práce, které vedou k nápravě závadného stavu budov či provozů dlouhodobě využívaných k činnosti, ke které byly určeny. Převážně se jedná o průmyslové a výrobní areály a budovy, ve kterých se pracuje s chemickými nebo jedovatými látkami. Sanace se provádějí v pravidelných intervalech při kontrolách nebo opravách zařízení ev. po ukončení provozu. Tehdy je nutné odstranit z budov, technologií i pozemků chemické látky a odpady, vzniklé za dobu provozu a výroby.

Sanace budov a areálů průmyslových podniků

Provádíme sanace budov, areálů průmyslových podniků, kontaminovaných budov a technologických celků zamořených chemickými látkami včetně azbestu a jeho likvidace. Provádíme také sanaci a čištění uzavřených prostor, nádrží, komor, sil a skladových prostor a jejich okolí, dále vyčištění budov i chemických provozů po požárech.

Sanace budov a staveb

Sanace budov a staveb provádíme v současnosti převážně u staveb, kde byl použit při výstavbě materiál s obsahem azbestu. Dále zajišťujeme sanace budov a staveb v průmyslových objektech, kde probíhala výroba nebo manipulace s chemickými a jedovatými látkami nebo s materiály, které výrazně znečišťují provoz, budovy a stavby.

Sanace staveb a budov se provádějí ze tří důvodů:

  • pravidelná sanace a údržba budov v pravidelných intervalech
  • sanace budov po ukončení provozu nebo výrobních procesů uvnitř budov
  • sanace budov před jejich demolicí

Sanace a čištění technologií, nádrží a zásobníků

Sanace a čištění technologií, nádrží a zásobníků provádíme po celém území republiky. Jsme schopni zajistit sanaci a očistu výrobních technologií, nádrží a zásobníků od všech druhů ropných, jedovatých i ostatních látek. Při sanaci nádrží a zásobníků provádíme očistu, odstranění usazenin a nánosů nečistot, popřípadě výměny jednotlivých dílů technologií.

Typy sanace technologií, nádrží a zásobníků

  • pravidelná sanace a očista která se provádí v pravidelných intervalech
  • sanace a dekontaminace technologií po ukončení provozu na technologii nebo po ukončení využívání nádrží a zásobníků
  • sanace před likvidací technologických celků, nádrží a zásobníků

Demontáž a likvidace po sanaci

V případě, že se sanace provádí před demontáží a likvidací technologií, provádíme po dohodě i likvidaci technologií, demolice budov, rozřezání kovových nádrží a zásobníků a zajištění likvidace odpadu a materiálu, popřípadě úpravu terénu po demolici.

Sanace kontaminované zeminy a materiálů

Provádíme i sanace a odstranění kontaminované zeminy a materiálů bez ohledu na způsob a materiál, jakým je zemina kontaminována. Máme oprávnění a licence pro zacházení, likvidaci a uskladnění jedovatých a toxických látek a materiálů.

Požadavky a kalkulace

V případě dotazu nebo požadavku na sanace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 775 705 447, e-mailu matejka@ekolsan.cz, nebo pomocí poptávkového formuláře níže.

Poptávkový formulář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů