Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Likvidace azbestu při velkých demolicích

Likvidace azbestu při velkých demolicíchDatum konání:
5.3.2024

V případech, kdy se jedná o demolice velkých budov nebo celých průmyslových areálů a je v rámci demolice nutné provést demontáž a likvidaci azbestu nebo stavebních materiálů s obsahem azbestu spolupracujeme velmi často s firmou KVDplus. Tato firma se specializuje na demolice a bourací práce. EKOLSAN.CZ - jsme firma se zkušenostmi pro likvidaci azbestu a nakládání s nebezpečnými odpady, řešíme při těchto demolicích stabilizaci, demontáž, odstranění a likvidaci azbestu a stavebních odpadů s obsahem azbestu. Jedná se nejčastěji o azbestové izolace, azbestocementové potrubí, boletické panely, azbestocementové stropní podhledy, střešní krytinu eternit a další materiály s obsahem azbestu.

Likvidace azbestu při demolicích              

Při každé demolici je nutné už v přípravné fázi projektanta provézt takzvaný průzkum stavby na obsah azbestu a jiných nebezpečných látek. V případě, že průzkum odhalí stavební materiály s obsahem azbestu nebo jiné nebezpečné látky je nutné při demolici postupovat tak, aby se zamezilo šíření azbestových  respirabilních vláken do okolního ovzduší. Postupjak omezit šíření azbestových vláken si stanoví EKOLSAN.CZ jako odborná firma a technologický postup předkládá ke schválení příslušné hygienické stanici, která postup schvaluje.

A právě v těchto případech úzce spolupracují naše firmy KVDplus a EKOLSAN.CZ, kdy se před demolicíprovede povinný průzkum stavby na obsah azbestu a nebezpečných látek. V případě, že azbest nebo stavební materiály s obsahem azbestu zjistíme zajistíme jeho stabilizaci, demontáž a ekologickou likvidaci. Následně po tom může pokračovat demolice.
Součástí předávací dokumentace po ukončení demolice jsou i doklady o nakládání, likvidaci a ekologickém uložení nebezpečných odpadů s obsahem azbestu.

KVDplus a EKOLSAN spolupracují při demolicí staveb s obsahem azbestu.