Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Likvidace eternitu, azbestové střešní krytiny 100 x jinak

Likvidace eternitu, azbestové střešní krytiny 100 x jinakDatum konání:
13.6.2023

I když jde vždy o likvidaci eternitu, azbestové nebo přesněji azbestocementové střešní krytiny je to často pro nás složitý proces na který se musíme připravit speciálně a odlišně na každou zakázku. Zásadní je u každé likvidace eternitu staří a stav této střešní krytiny s obsahem azbestu a také stav nosné konstrukce střechy. Také záleží na tom jaký typ eternitových šablon jde, jestli budeme likvidovat rovný nebo vlnitý eternit.

Co je to eternit

Eternit je obchodní název pro azbestocementové výrobky, které byly dříve velmi často používány jako střešní krytiny a obklady budov. Důvod proč se tento materiál tak často používal byla v první řadě jeho nízká cena a v dalším malá váha střešní krytiny a tím pádem snazší manipulace s ní.
Azbest, který je součástí eternitu / střešní krytiny /, je známý svou karcinogenitou a zdravotními riziky, zejména pokud jsou při manipulaci s ním vdechování uvolněná vlákna azbestu. Proto je důležité provést řádnou likvidaci a demontáž eternitu, tak aby se minimalizovalo riziko uvolnění azbestových vláken z eternitu při manipulaci s ním. Proto likvidaci azbestu / eternitu / mohou provádět na základě naší legislativy jenom firmy s pověřením na manipulaci a nebezpečnými a jedovatými materiály a odpady. My v naší firmě Ekolsan  se specializuje na likvidaci, sanaci a ekologickou likvidaci azbestu a materiálů s obsahem azbestu. Pokud potřebujete odstranit eternitovou střechu / střešní krytinu s obsahem azbestu / napište nam e-mail nebo nám zavolejte. Připravíme vám návrh řešení likvidace eternitu včetně cenové nabídky a časového harmonogramu prací. Provádíme likvidaci eternitu od malých ploch jakými jsou střechy garáží, kůlniček a dřevníků až po velké plochy střech zemědělských staveb typu kravínů, seníků a dalších zemědělských staveb. Samozřejmě provádíme i odstraňování eternitu i ze střech rodinných domů a rekreačních  objektů.

Proces likvidace, demontáže eternitu, střešní krytiny s obsahem azbestu musí být proveden s ohledem na životní prostředí, zdraví osob a bezpečnost pracovníků. Zde je obecný postup, který je třeba dodržovat:

Obecný postup likvidace a demontáže eternitové střešní krytiny

  1. Demontáž a odstranění eternitu, azbestocementové střešní krytiny..jpgOdborná analýza: Než začnete s likvidací eternitu, je důležité provézt analýzu, která jednak potvrdí přítomnost azbestu ve střešní krytině, ale hlavně stanoví stav střešní krytiny a nosné konstrukce střechy. To pomůže určit správný přístup při demontáži a likvidaci eternitu a postupy prací tak aby nedošlo k uvolnění  azbestových vláken z eternitu a ohrožení pracovníků ani životního prostředí.  
  2. Ochranné vybavení: Při práci s azbestem je nezbytné používat vhodné ochranné prostředky, jako jsou ochranné obleky, respirátory s filtry na azbest, ochranné brýle a rukavice. Toto vybavení chrání pracovníky před vdechováním azbestových vláken a kontaminací.
  3. Zajištění pracoviště: Pracoviště, kde se provádí likvidace, demontáž eternitu, musí být řádně zajištěno, aby se zamezilo kontaminaci staveniště azbestem. To může zahrnovat chemické ošetření azbestocementové střešní krytiny / eternitu /,použití hermeticky uzavřených kontejnerů na nebezpečný odpad, protiprašné bariéry, kontaminovanou vodu nebo speciální pracovní plošiny.
  4. Bezprašná demontáž eternitu: Pokud je nutné odstranit azbestocementovou střešní krytinu, musí se provádět bezprašnou technologií demontáže. To znamená, že se musí používat metoda, která zamezuje vytváření prachu a uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Optimální je mokrá demontáž, při které se azbestocementové díly před manipulací ošetří speciální chemickou látkou, navlhčí.  
  1. Likvidace eternitu a azbestu: Všechny odstraněné azbestocementové díly střechy / eternitové šablony / musí být správně zlikvidovány jako nebezpečný odpad obsahující azbest. Je důležité dodržovat zákonné normy a předpisy týkající se nakládání s azbestem. Demontovaný eternit je nutné speciálně  zabezpečený přepravit k ekologické likvidaci a uskladnění.
  2. Likvidace eternitu specializovanými firmami: Vzhledem k nebezpečné povaze azbestu v eternitu a rizikům spojeným s manipulací s ním je nutné, aby likvidaci nebo demontáž eternitu prováděly profesionální firmy specializující se na odstraňování azbestu. Tyto firmy mají potřebné osvědčení, znalosti, vybavení a školené pracovníky, kteří dokážou provést likvidaci nebo demontáž bezpečně a řádně.

Likvidace eternitu, azbestocementové krytiny je práce s nebezpečnými odpady

Je důležité si uvědomit, že způsob likvidace nebo demontáže azbestocementových výrobků, jako je eternit, je činnost, kterou mohou státní úřady kontrolovat i zpětně a v tom případě je nutné doložit doklady o odborné likvidaci a ekologické likvidaci a uskladnění eternitu jako nebezpečného stavebního odpadu. Tyto doklady Vám může vystavit pouze odborná firma, která se specializuje na likvidaci azbestu.

Specializujeme se na likvidaci azbestu a všechny tyto doklady od nás všichni naši zákaznici automaticky dostávají při předávání staveniště.
Zavolejte nám na číslo +420 601 666 674 nebo napište na email ekolsan@ekolsan.cz  a my pro Vás připravíme optimální řešení demontáže a likvidace eternitu, azbestocementové střešní krytiny včetně ceny a možného termínu realizace zakázky.

 

Zavolejte nám a my se o demontáž a likvidaci vašeho eternitu odborně postaráme. Ekolsan je specialista na demontáž, ekologickou likvidaci a uskladnění eternitu a dalších stavebních hmot s obsahem azbestu.