Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Likvidace eternitové střechy

Likvidace eternitové střechyVzhledem k tomu, že je eternit materiál s obsahem nebezpečné látky – azbestu, podléhá manipulace s ním, jeho likvidace a uskladnění  přísným normám a zákonným předpisům.

likvidace eternitové střechy Likvidace eternitové střechy cena

Na cenu likvidace eternitové střechy se téměř vždy všichni ptají jako na první věc. Bohužel se cena likvidace eternitové střechy nedá vložit do tabulky ani se tyto informace nedají sdělit po telefonu pro získání prvních základních informací o eternitové střeše určené k likvidaci.

Likvidace eternitové střechy v praxi

Pokud provádíme likvidaci eternitové střechy, musíme předem vědět, o jaký typ eternitu jde, jestli jsou na střeše eternitové desky, čtverce nebo vlnitý eternit. Potřebujeme znát plochu střechy, jak vysoko je střecha nad zemí, jaká je dostupnost budovy s azbestovou střechou pro naši techniku. Také je důležité, v jaké vzdálenosti od objektu je úložiště nebezpečného odpadu, kde od nás eternit vykoupí k likvidaci a uskladnění a za jakou cenu.Ceny uskladnění eternitu a dalších nebezpečných materiálů s obsahem azbestu jsou na skládkách různé.

likvidace eternitové střechy Postup likvidace eternitové střechy

Nejvíce azbestových vláken se do ovzduší dostává z eternitu při manipulaci ze starou nebo starší eternitovou krytinou, proto je nutné chemickým roztokem  celou eternitovou střechu  stabilizovat a impregnovat. Teprve potom můžeme začít se samotnou likvidací eternitové střechy a demontáží jednotlivých eternitových čtverců nebo desek. Ty se ihned po demontáži ukládají do silných igelitových pytlů, které se neprodyšně uzavřou, označí jako nebezpečný odpad s obsahem azbestu  a poté se sundávají ze střechy, skládají se na hromadu pod střechou a nebo přímo na dopravní prostředek, kterým jsou neporušené pytle s eternitem odvezeny k likvidaci a ekologickému uskladnění.

 

Z každé likvidace eternitové střechy a všeobecně nakládání s azbestem jako s materiálem s obsahem nebezpečných látek, je nutné mít vystavený protokol o provedení prací a o uskladnění nebezpečného materiálu. Všechny tyto zprávy a protokoly o práci s azbestem máme oprávnění vydávat a po ukončení prací předáváme vlastníkovi - objednavateli likvidace.

 

Pokud  potřebujete zlikvidovat eternitovou střechu tak, aby jste s tím neměli žádnou práci a současně vás ani v budoucnu nemohl nikdo napadnout za to, že jste špatně a neoprávněně nakládali s eternitem, materiálem s obsahem nebezpečného azbestu, zavolejte nám na telefonní číslo  +420 775 705 447 nebo si napište o informace k likvidaci eternitové střechy na náš email ekolsan@ekolsan.cz . Poskytneme vám všechny informace, popřípadě připravíme bezplatnou nezávaznou kalkulaci prací.


Jsme specialisté na likvidaci azbestu  a provádíme sanaci a likvidaci azbestu po celém území republiky